Mer från Malmö-besöket

Under besöket i Malmö sista helgen i februari hann vi också med ett litet ”jippo” med självrunnen Märzen på Bishop’s Arms Gustav Adolfs torg tillsammans med fina barchefen Maja Kozul, som är en ”värsting” i branschen. Bilderna får tala för sig själva.