Ny användning av lokaler på Närke Kulturbryggeri

Ja, man måste ju alltid fundera över om man använder sina resurser på rätt sätt, och det är ju faktiskt inget konstigt alls att få frågan om man verkligen behöver alla sina lokaler för egen del. Det gamla vattentornet Svampen har ju som bekant gjort sitt som vattenreservoar för den växande staden Örebro, och kommer fr o m idag användas av kyrkan. Det nya namnet blir ”Kalken”, och då den ju inte alls ligger särskilt långt ifrån Närke Kulturbryggeri, har vi idag beslutat att på vardagar upplåta våra besöks-lokaler till den nya pastorsexpeditionen. Så – välkomna, vilket ärende ni än kommer i!!