#varannanhantverksöl

Julen är en betydelsefull högtid för öl och öl är en betydelsefull dryck under jul, men de småskaliga bryggerierna är hotade av kostnadsökningar och höjd alkoholskatt. Välj svensk hantverksöl från ett småskaligt bryggeri i jul, så värnar du om den svenska ölkulturen och stöttar bryggeriernas överlevnad.

Välj med hjärtat, välj #varannanhantverksöl

Läs mer på https://www.oberoendebryggerier.se/varannan