Närke Kulturbryggeri – Det är vi som är Närke!

Närke Kulturbryggeri ligger i Grenadjärstaden i Örebro. Sedan starten 2003 bryggeri vi flera olika sorters öl, allt från lageröl till ale och porter/stout. Vi är gammalt och nytt på samma gång. Vi lägger vikt vid att både titta bakåt i historien samtidigt som vi brygger med moderna idéer och råvaror. Vi arbetar hantverksmässigt och småskaligt. Vår öl är ofiltrerad och opastöriserad, bryggd på ett naturligt sätt. Flera av våra ölsorter kan lagras i många år.

Vi är medlemmar i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier, där vi tillsammans med andra svenska bryggerier gör vår röst hörd i olika för oss viktiga frågor. Föreningen är också ett fint kontaktnät för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.

Närke Kulturbryggeri kan inte köpas upp och förstöras!