Närke Kulturbryggeri – Det är vi som är Närke!

Emil Arvidsson, Berith Karlsson och Jörgen Hjerling.

Närke Kulturbryggeri grundades 2003 och ligger sedan dess i Grenadjärstaden på norr i Örebro. Vi är ett av Sveriges äldsta ”småbryggerier”. När vi startade fanns ca 30 bryggerier i Sverige. Idag är vi kanske 500 stycken!

Vi brygger många olika sorters öl, allt från lageröl till ale och porter/stout. Vi är gammalt och nytt på samma gång. Vi tittar bakåt i öl-historien samtidigt som vi brygger med moderna idéer och råvaror. Vi arbetar hantverksmässigt och småskaligt. All vår öl är ofiltrerad och opastöriserad, dvs bryggd på ett naturligt sätt. Flera av våra ölsorter kan lagras i många år. Vi strävar efter smakrikedom och variation – Inget Blask! – och vi brygger med stolthet, noggrannhet och stor kärlek till varje öl. Närke Kulturbryggeri kan inte köpas upp och förstöras!

Vi var med och startade föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier redan 2008. Då var vi 12 medlems-bryggerier och vi kände varandra, nästan allesamman. Idag heter föreningen Sveriges Oberoende Bryggerier och har ca 160 medlemmar. Namnet ”små” kanske inte var den viktigaste beskrivningen av våra företag, till skillnad från ”oberoende”, och även fast vi inte är störst så är vi faktiskt flest! Tillsammans gör vi vår röst hörd i många olika frågor, som är viktiga för oss och ölkulturen. Föreningen är ett fint och viktigt kontaktnät för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Må vi aldrig mer uppleva ”bryggeri-död” och likriktning av ölkulturen!!

Besök gärna föreningens egen hemsida: www.oberoendebryggerier.se